หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 233 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC860
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 65 (TBC)

ISBN :  BB-194
พิมพ์ปี :    พฤษภาคม 65
จำนวนหน้า : 279 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

*วิชาความสามรถทั่ว (ด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล)

*รวมข้อสอบ                                                                                                          

*อนุกรม                                                                                                     

*เงื่อนไขภาษา                                                                                             

*เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                         

*การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)                                                   

*การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                                  

*อุปมา – อุปไมย                                                                                          

*คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                                         

*วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา)

*การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                            

*การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)                                                 

*การอ่านจับใจความสำคัญ                                                                                

*การสรุปความและตีความจากบทความ                                                                  

*ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา (การใช้คำฟุ่มเฟือย)                                                 

*ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 1.                                             

*ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 2.                                                 

*สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                               

*การใช้ภาษาไม่รัดกุม (ฟุ่มเฟือย)                                                                        

*การใช้คำไม่ถูกต้อง                                                                                                 

*การใช้คำราชาศัพท์                                                                                       

*การเติมคำลงในช่องว่าง                                                                                  

*การสะกดคำ                                                                                               

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Close หน้าต่างนี้
Go Top