หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 247 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC885
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 65 (TBC)

ISBN :   ปกใส เย็บแม็ก
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 65
จำนวนหน้า : 268  หน้า
รูปแบบ :  ปกใสเย็บแม็ก
 

สารบัญ 

**ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                 

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.                                                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2.                                                                             

*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541                                                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562            

*พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544                                                                                                    

*มาตรฐานแรงงานไทย                                                                                                

*ผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                               

*การพัฒนาศักยภาพแรงงานรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0                                                      

*โควิด-19 ระลอกใหม่ ผลกระทบในตลาดแรงงาน                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             

*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                           

*ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                 

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                

*แนวข้อสอบ แรงงาน ชุดที่ 1.                                                                                    

*แนวข้อสอบ แรงงาน ชุดที่ 2.                                                                                   

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                      

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top