หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 800ข้อ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหม่ล่าสุดปี 2565 (NV)

ผู้เข้าชม 204 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV006
  • ราคาพิเศษ : 228 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 800ข้อ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหม่ล่าสุดปี 2565 (NV)
พิมพ์เมื่อ :  มิถุนายน 2565 
ISBN : -
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
จำนวน 2236 หน้า 
 
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
     รวมข้อสอบ 800 ข้อ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
                                        สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2565
 
         ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการศึกษายุคใหม่ 
         ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และกระทรวงศึกษาธิการ
         ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 
         ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกัยการวิจัยทางการศึกษา
                       และการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
         ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษา ทิศทางปฎิรูปประเทศ
                       เพื่อการพัฒนาประเทศตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579
         ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน
                       เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การแนะแนว การวัดผล
                       การติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
         ส่วนที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน / โครงการต่างๆ
                       เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
         ส่วนที่ 8 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง
                       เศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
         ส่วนที่ 9 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
                       และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
        ส่วนที่ 10 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
                       พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
เฉลยข้อสอบ 800 ข้อ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ประจำปี 2564   
 
 
 
 
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Close หน้าต่างนี้
Go Top