หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 105 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC920
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 65 (TBC)

ISBN : 978-616-4371-9-1

พิมพ์ปี :   กรกฏาคม 2565
จำนวนหน้า : 278  หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มสันกาว
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร             

*ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                                              

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                           

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 53 พ.ศ. 2564                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                         

*การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                              

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชีชุดที่ 1.                                                                            

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชีชุดที่ 2.                                                                            

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชีชุดที่ 3.                                                                            

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชีชุดที่ 4.                                                                            

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชีชุดที่ 5.                                                                            

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ     

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร                                                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

 

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top