หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 600ข้อ พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ  ใหม่ล่าสุดปี65 (NV)

ผู้เข้าชม 378 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV012
  • ราคาพิเศษ : 190 บาท
  • ราคาปกติ 200 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 600ข้อ พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ  ใหม่ล่าสุดปี65 (NV)
พิมพ์     : กรกฏาคม 2565
จำนวน  : 178 หน้า
รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน
*** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ **
 
สารบัญ
ประกาศ กรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครบุคคลฯ
รวมข้อสอบ 600ข้อ ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ ปี 2565        
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ 
               บทบาทภารกิจ และอำนาจหน้าที่ 
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวกับการปฎิบัติงานคุมประพฤติ
               - พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พงส.2559 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
               - ประมวลกฎหมายยาเสพติด
               - ประมวลกฏหมายอาญา
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานคุมประพฤติ
               - ความรู้ด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
                ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
               - ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์
เฉลยข้อสอบ 600 ข้อ ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติปฎิบัติการ
กรมคุมประพฤติ ประจำปี 2565 
 
    พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK     
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมคุมประพฤติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top