หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมการข้าว ปี 64-65 (TBC)

ผู้เข้าชม 341 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC934
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมการข้าว ปี 64-65  (TBC)

ISBN :  ---- 
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2564
จำนวนหน้า : 277 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม ปกใสเย็บแม็ก
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกรมการข้าว                                                                                           

*ความรู้ด้านวิทยาการด้านเมล็ดพันธุ์                                                                                 

*ความรู้ด้านพืชไร่                                                                                                      

*ความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                                    

*ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช                                                                                   

*ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร                                                                                         

*การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร                                                               

*ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร                                                             

*ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                            

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                  

*แนวข้อสอบ เกษตร ชุดที่ 1.                                                                                      

*แนวข้อสอบ เกษตร ชุดที่ 2.                                                                                      

*แนวข้อสอบ เกษตร ชุดที่ 3.                                                                                      

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการข้าว

Close หน้าต่างนี้
Go Top