หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมบังคับคดี ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 265 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC950
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมบังคับคดี ปี 65 (TBC)

ISBN :   ปกใส
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2565
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม ปกใสเย็บแม็ก
 
สารบัญ

***ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี              

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                         

*ความรู้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์                                                             

*ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบงานประยุกต์                                                    

*การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                               

*การจัดการฐานข้อมูล

*การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย ด้านสานเทศ(Security management)      

*การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (risk management)                                             

*ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม                                                                                       

*ระบบปฏิบัติการและระบบสนับสนุนต่างๆ                                                                           

*เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้                                                                           

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                               

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                               

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                               

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                               

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมบังคับคดี

Close หน้าต่างนี้
Go Top