หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ พนักงานพัสดุ กรมศิลปากร ปี 65(TBC)

ผู้เข้าชม 56 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC954
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ พนักงานพัสดุ กรมศิลปากร ปี 65(TBC)

ISBN :   ปกใส
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2565
จำนวนหน้า : 264 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม ปกใสเย็บแม็ก
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564
ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศิลปากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top