หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง กรมธนารักษ์ ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 93 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC959
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง กรมธนารักษ์ ปี 65 (TBC)

ISBN :  -- 
พิมพ์ปี :  กรกฎาคม 2565
จำนวนหน้า : 282 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม ปกใสเย็บแม็ก
 
สารบัญ

✰✰ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
✰✰ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
✰✰แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560
✰✰ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
✰✰แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564
✰✰ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม
✰✰แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
✰✰พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
✰✰แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
✰✰กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2563
✰✰กฎกระทรวงการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2564
✰✰แนวข้อสอบ กฎกระทรวงการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2564
✰✰แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
✰✰แนวข้อสอบความรู้ด้านการตลาด
✰✰แนวข้อสอบความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์
✰✰เทคนิคการสอบสัมภาษณ

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมธนารักษ์

Close หน้าต่างนี้
Go Top