หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักงานผู้ตรวจการเงินแผ่นดิน (TBC)

ผู้เข้าชม 249 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC981
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักงานผู้ตรวจการเงินแผ่นดิน(TBC)

ISBN : 978-616-46332-8-5
พิมพ์ปี :  2562
จำนวนหน้า : 280 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

*แนวข้อสอบ ความสามารถการวิเคราะห์ สรุปข้อเท็จจริงและเหตุผล

*แนวข้อสอบ การใช้ภาษาไทย

*แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560

*ความรู้เกี่ยวกับหลักกฏหมายปกครอง

*ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบสวนเรื่องร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ กฎหมายปกครอง

*แนวข้อสอบ การสืบสวนและสอบสวน

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน

Close หน้าต่างนี้
Go Top