หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 189 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC989
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 65 (TBC)

ISBN :  978-616-46373-6-8
พิมพ์ปี :   สิงหาคม 2565 
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร

✰✰ *ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                        

✰✰ *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                            

✰✰ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                      ✰✰ *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                            

✰✰ *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                       

✰✰ *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                   

✰✰ *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                 

✰✰ *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                              

✰✰ *การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                       

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการยุคใหม่                                     

✰✰ *แนวข้อสอบ การวางแผน การจัดทำแผน แผนงาน/โครงการ                                  

✰✰ *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร                                              

✰✰ *แนวข้อสอบรวมชุดที่ 1.                                                                                   

✰✰ *แนวข้อสอบรวมชุดที่ 2.                                                                                   

✰✰ *แนวข้อสอบรวมชุดที่ 3.                                                                                      

✰✰ *แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                 

✰✰ *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                             

✰✰ *พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                      

✰✰ *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.  2562              

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top