หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 65(TBC)

ผู้เข้าชม 222 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC991
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 65(TBC)

ISBN :  978-616-46373-4-4
พิมพ์ปี :   สิงหาคม 2565 
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร

✰✰ *ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                  

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                                      

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                              

✰✰ *ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย                                                                                   

✰✰ **ความรู้เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                           

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับอากรแสตมป์                                                                            

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี                                                                   

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี                                                                 

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับการอุทธรณ์ภาษีอากรฯ                                                                   

✰✰ *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร       

✰✰ *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                     

✰✰  *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร                                                          

✰✰ *แนวข้อสอบรวมชุดที่ 1.                                                                                 

✰✰ *แนวข้อสอบรวมชุดที่ 2.                                                                            

✰✰ *แนวข้อสอบรวมชุดที่ 3.                                                                                

✰✰ *แนวข้อสอบรวมชุดที่ 4.                                                                                

✰✰ *แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                   

✰✰ *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                     

✰✰ *พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                               

✰✰ *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.  2562    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top