หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการขนส่งทางบก (TBC)

ผู้เข้าชม 157 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC998
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการขนส่งทางบก (TBC)

ISBN :   --- 
พิมพ์เมื่อ :  สิงหาคม 2563
จำนวน : 272 หน้า
รูปแบบ : แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก   

*แนวข้อสอบด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล

*พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

*กฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถ

และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ. 2554

*กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ขนาด หรือกำลังของเครื่องยนต์และของรถที่จะรับจดทะเบียนเป็นรถ

ประเภทต่างๆ พ.ศ. 2548

*หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ ของสำนักงบประมาณ

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน

*การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

*การวิเคราะห์โครงการ

*การวางแผน

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์

*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ

*การบริหารแผนงานและโครงการ

*ความรู้ด้านงบประมาณ

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมขนส่งทางบก / กรมการขนส่งทางบก

Close หน้าต่างนี้
Go Top