หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 176 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC999
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก ปี 65 (TBC)

ISBN :   --- 
พิมพ์เมื่อ :  สิงหาคม 2563
จำนวน : 268 หน้า
รูปแบบ : แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก

*ความรู้ความสามารถทั่วไป  

*แนวข้อสอบการวิเคราะห์เชิงภาษาไทย                                                               

*แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล                               

*แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น                                  

*การจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ การพิมพ์เอกสารราชการและเอกสารต่างๆ                                 

*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                             

*แนวข้อสอบ งานสารบรรณ                                                                                      

*การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                        

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word                                                        

*แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel                                                        

*แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint                                                 

*แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint                                                         

*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์        

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมขนส่งทางบก / กรมการขนส่งทางบก

Close หน้าต่างนี้
Go Top