หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา/ชีววิทยา) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 144 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1012
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา/ชีววิทยา) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี65 (TBC)

ISBN :   --- 
พิมพ์ปี :  สิงหาคม 2565
จำนวนหน้า : 268 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

***ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                          

*ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556                                  

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556            

*สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561                                               

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                                  

 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                  *ความรู้ด้านจุลชีววิทยา                                                                                                

*ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการควบคุมคุณภาพการตรวจหาเชื้อเอชไอวี                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและกำจัดแมลงพาหะนำโรค                                                           

*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                      

*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                      

*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                      

*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                      

*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.                                                                    

 *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6.                                                                      

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                              

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Close หน้าต่างนี้
Go Top