หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พนักงานราชการทั่วไป) ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 363 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1019
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พนักงานราชการทั่วไป) ปี 65 (TBC)

ISBN :  -
พิมพ์ปี : กันยายน 2565
จำนวนหน้า : 272  หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ                                                                                           

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน                                                                                                   

*ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน /โครงการ                                                                                   

*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                                     

*การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี                                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                         

*ความรู้ด้านงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                                     

*การจดบันทึกและสรุปรายงาน การจัดรายงานการประชุม                                                                         

*การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                                

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                            

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                            

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 3                                                                             

*แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน                                                                                      

*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                        

*แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                               

*ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

*แนวข้อสอบภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure)                                                           

*แนวข้อสอบภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)                                                       

*แนวข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary)                                                                                

*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Passages)                                           

*แนวข้อสอบการอ่านจดหมาย (Letter )                                                                                

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.สภาความมั่นคงแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top