หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมศุลกากร (TBC)

ผู้เข้าชม 304 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1026
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมศุลกากร ปี 65(TBC)

ISBN :   ---
พิมพ์ปี : กันยายน 2565
จำนวนหน้า 278  หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก
 
สารบัญ

****ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ.2562                                                                  *พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                 

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                              *พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562                                                      *พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562                                        

*ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย (Network)                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                         

*การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                

*การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และการทำงานชุดคำสั่งระบบคอมพิวเตอร์                                   

*ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย ด้านสานเทศ (Security management)     

*ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาจของข้าราชการกรมศุลกากร                                                

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                        

*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                            

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                            

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top