หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW4105 / LAW4005 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย (65124)

ผู้เข้าชม 163 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW4105RU
  • ราคาพิเศษ : 116 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW4105 (LAW4005)

หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย

 
รายละเอียดตำรา

 ศ.(พิเศษ)ดร.จิรนิติ หะวานนท์

พิมพ์ครั้งที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2565

ประกอบด้วย

บทที่ 1 บททั่วไป

บทที่ 2 ประวัติวิชาชีพนักกฎหมาย

บทที่ 3 ความหมายของวิชาชีพนักกฎหมาย

บทที่ 4 การศึกษาอบรม

บทที่ 5 องค์การวิชาชีพ

บทที่ 6 คุณธรรมของวิชาชีพนักกฎหมาย

บทที่ 7 หลักธรรมวิชาชีพนักกฎหมาย

ศ.(พิเศษ)ดร.จิรนิติ หะวานนท์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW4105 / LAW4005 / LA405 / LW438

Close หน้าต่างนี้
Go Top