หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปี 65(TBC)

ผู้เข้าชม 140 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1031
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปี 65(TBC)

ISBN :   ---
พิมพ์ปี : กันยายน 2565
จำนวนหน้า 272  หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                               *พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559                                                           

*แนวข้อสอบ พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                  *พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2564                              *พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                      

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                          *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                              

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                         

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับการร่างกฎหมายและพระราชบัญญัติ                                                                

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายมหาชน                                                                           

*ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน                                                                                    

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์        

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top