หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 184 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1036
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปี65 (TBC)

ISBN :  --- 
พิมพ์ปี : กันยายน 2565
จำนวนหน้า : 267  หน้า
รูปแบบ :  เล่่มสันกาว 
 
สารบัญ

***ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ                                                                         

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                              *การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่                                                                                  

*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                          

*การประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์                                                                

*การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                    

*การเขียนแผนประชาสัมพันธ์                                                                                        

*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         

*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         

*การวางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                  

*การสื่อสารในยุคดิจิทัล                                                                                                

*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไป                                                                            

*การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                             

*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                               

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.                                                                     

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2.                                                                      

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 3.                                                                    

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 4.                                                                      

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 5.                                                                      

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top