หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ วิศวกรปฏิบัติการ กรมทางหลวง (ปริญญาโท) (TBC)

ผู้เข้าชม 122 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1043
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ วิศวกรปฏิบัติการ กรมทางหลวง (ปริญญาโท) ปี65 (TBC)

ISBN :   --- 
พิมพ์ปี : กันยายน 2565
จำนวนหน้า : 271 หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง                                                                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                              *พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542                                                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542                                                                        

*ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาวิศวกรรมโยธา การบริหารงานก่อสร้าง                                                   

*การวางแผนพัฒนางานทาง และวิศวกรรมขนส่งจราจร                                                            

*วิศวกรรมสำรวจและออกแบบ งานทางและโครงสร้าง                                                              

*การบริหารจัดการงานก่อสร้างและบำรุงทาง                                                                        

*ความรู้ทางด้านคุณภาพวัสดุ                                                                                          

*ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์                                                                                          

*ความรู้ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับการประมูลและสัญญาการก่อสร้าง                                                                 

*จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                  

*แนวข้อสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย                                                                        

*แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                        

*แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                      

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                   

*แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                           

*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                           

*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                    

*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                          

*รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา                                                                                 

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                   

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์           

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมทางหลวง

Close หน้าต่างนี้
Go Top