หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1300ข้อ ภาค ก. กทม. / กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 ใหม่ล่าุดปี65 (NV)

ผู้เข้าชม 1,154 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV021
  • ราคาพิเศษ : 285 บาท
  • ราคาปกติ 300 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 1300ข้อ ภาค ก. กทม. / กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 ใหม่ล่าุดปี65 (NV)
ISBN : -
พิมพ์ : ตุลาคม 2565
จำนวน : 320 หน้า
รูปแบบ : เย็บแม็ก ปกใส (ชีท)
 
                  ***** ไม่มีแบบไฟล์PDF E-BOOK เป็นรูปเล่มเท่านั้น ***** 
 
สารบัญ
รวมข้อสอบ 1300ข้อ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ระดับปฏิบัติการ กทม / กรุงเทพมหานคร ครั้งที่1/2565          
 
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
    ส่วนที่ 1 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
                  ความเข้าใจภาษา   การใช้ภาษา
    ส่วนที่ 2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
                  อุปมาอุปไมย การสรุปความจากภาษา การสรุปความจากสัญลักษณ์ การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
    ส่วนที่ 3 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
                  อนุกรม โจทย์คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล
2. วิชาภาษาอังกฤษ
    Structure
    Vocabulary
    Reading Comprehension
3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 
    ส่วนที่ 1 ระเบีนบบริหาราชการแผ่นดิน
    ส่วนที่ 2 หลักการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี
    ส่วนที่ 3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
    ส่วนที่ 4 หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
    ส่วนที่ 5 เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
 
เฉลยข้อสอบ 1300 ข้อ ภาค ก ระดับปฏิบัติการ กทม / กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565
*** เฉลยท้ายเล่ม พร้อมอธิบาย ***
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top