หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การยางแห่งประเทศไทย ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 671 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1056
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การยางแห่งประเทศไทย ปี65 (TBC)

ISBN :  --- 
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับการยางแห่งประเทศไทย                                                                 

*แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)                            

*พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                      

*แนวข้อสอบ Aptitude Test                                                                          

*แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์                                                                             

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                       

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                            

*ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ                                                 

*การตั้งงบประมาณประจำปี                                                                              

*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                             

*การบริหารแผนงานโครงการ                                                                     

*การติดตามและประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน                                             

 *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                   

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์            

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การยางแห่งประเทศไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top