หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ บุคลากร การยางแห่งประเทศไทย ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 159 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1060
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ บุคลากร การยางแห่งประเทศไทย ปี65 (TBC)

ISBN :  --- 
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 268 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการยางแห่งประเทศไทย                                                             

*แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)                            

*พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                        

*แนวข้อสอบ Aptitude Test                                                                         

*แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์                                                                            

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                            

*ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                 

*การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                             

*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                     

*การบรรจุและแต่งตั้ง                                                                                    

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล                                                             

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การยางแห่งประเทศไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top