หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการเผยแพร่ การยางแห่งประเทศไทย ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 104 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1069
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการเผยแพร่ การยางแห่งประเทศไทย ปี 65 (TBC)

ISBN :  ---
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการยางแห่งประเทศไทย                                                                

*แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)                                 

*พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                         

*แนวข้อสอบ Aptitude Test                                                                      

*แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์                                                                            

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                          

*การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่                                                                   

*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                  

*การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์                                                                             

*การเขียนแผนประชาสัมพันธ์                                                                             

*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                

*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                  

*การวางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                        

*แนวข้อสอบนักวิชาการเผยแพร่                                                                      

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การยางแห่งประเทศไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top