หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ การยางแห่งประเทศไทย ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 108 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1070
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ การยางแห่งประเทศไทย ปี65 (TBC)

ISBN :  ---
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 268 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับการยางแห่งประเทศไทย                                                                

*แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)                                

*พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                         

*แนวข้อสอบ Aptitude Test                                                                        

*แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์                                                                             

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                          

*ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)                                                    

*สื่อดิจิทัล (Digital Media)                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                      

*เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                

*แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                      

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การยางแห่งประเทศไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top