หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เศรษฐกร การยางแห่งประเทศไทย ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 265 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1071
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เศรษฐกร การยางแห่งประเทศไทย ปี65 (TBC)

ISBN :  ---
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 268 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับการยางแห่งประเทศไทย
*แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
*พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558
*แนวข้อสอบ Aptitude Test
*แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
*ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
*การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินทุน โครงสร้างเงินทุน
*การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน
*ความรู้ด้านตัวชี้วัด/ตัวชี้บ่งการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
*แนวข้อสอบเศรษฐกร
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การยางแห่งประเทศไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top