หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นิติกร การยางแห่งประเทศไทย ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 169 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1073
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นิติกร การยางแห่งประเทศไทย ปี 65 (TBC)

ISBN :  ---
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับการยางแห่งประเทศไทย                                                                   

*แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)                                 

*พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                       

*แนวข้อสอบ Aptitude Test                                                                       

*แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์                                                                          

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับการยกร่างกฎหมาย                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับการตีความกฎหมาย                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา                                            

*ความรู้เกี่ยวกับงานคดีปกครอง                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน                                                                            

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                    

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                              

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                              

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                             

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                               

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การยางแห่งประเทศไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top