หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิทยาศาสตร์ การยางแห่งประเทศไทย ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 115 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1077
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิทยาศาสตร์ การยางแห่งประเทศไทย ปี 65 (TBC)

ISBN :  ---
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 268 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับการยางแห่งประเทศไทย                                                                  

*แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)                                

*พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                      

*แนวข้อสอบ Aptitude Test                                                                         

*แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์                                                                           

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                            

*หลักวิชาการวิทยาศาสตร์                                                                               

*ความรู้พื้นฐานทางเคมี                                                                                   

*ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา                                                                           

*ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ       

*ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005                         

*แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การยางแห่งประเทศไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top