หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการตลาด การยางแห่งประเทศไทย ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 290 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1081
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการตลาด การยางแห่งประเทศไทย ปี 65 (TBC)

ISBN :  ---
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 268 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับการยางแห่งประเทศไทย                                                           

*แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)                              

*พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                         

*แนวข้อสอบ Aptitude Test                                                                          

*แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์                                                                              

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                       

*ความรู้ด้านการตลาด                                                                                     

*การวิเคราะห์สถานการณ์และการวางแผนด้านการตลาด                                                 

*กลยุทธ์ทางการตลาด                                                                                        

*หลักการขาย                                                                                          

*ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ                                                                                

*แนวข้อสอบการตลาด                                                                             

*แนวถาม -ตอบ นักการตลาด                                                                       

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การยางแห่งประเทศไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top