หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การยางแห่งประเทศไทย ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 345 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1084
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การยางแห่งประเทศไทย ปี65 (TBC)

ISBN : --
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 268 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับการยางแห่งประเทศไทย                                                                 

*แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)                            

*พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                        

*แนวข้อสอบ Aptitude Test                                                                     

*แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์                                                                           

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                         

*การประสานงานและการบริการ                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                  

*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                  

*แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป                                                                

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การยางแห่งประเทศไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top