หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม การยางแห่งประเทศไทย ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 112 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1089
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม การยางแห่งประเทศไทย ปี65 (TBC)

ISBN : --
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 276 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

***ความรู้เกี่ยวกับการยางแห่งประเทศไทย                                                                            

*แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ2566-2570)                                            

*พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                                  

*แนวข้อสอบ Aptitude Test                                                                                  

*แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์                                                                                        

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรม                                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการฝึกอบรม                                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรการจัดอบรม                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประเมินผลการฝึกอบรม (Techniques For Training Evaluation)                  

*การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                             

*ความรู้ด้านการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล                                                                               

*การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน                                                                                 

*รวมแนวข้อสอบด้านการฝึกอบรม ชุดที่ 1.                                                               

*รวมแนวข้อสอบด้านการฝึกอบรม ชุดที่ 2.                                                                 

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การยางแห่งประเทศไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top