หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ วิศวกรเครื่องกล การยางแห่งประเทศไทย ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 98 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1090
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ วิศวกรเครื่องกล การยางแห่งประเทศไทย ปี65 (TBC)

ISBN : --
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2565
จำนวนหน้า : 313 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

****ความรู้เกี่ยวกับการยางแห่งประเทศไทย                                                                  

*แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)                                

*พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558                                        

*แนวข้อสอบ Aptitude Test                                                                     

*แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์                                                                         

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                            

*การวางแผน การออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมเครื่องกล                                           

*การประเมินค่าของงาน                                                                                     

*ความรู้ในการประมาณราคา                                                                            

*กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)                                                           

*กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials)                                                             

*ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม                                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงาน                                                                               

*จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                      

*แนวข้อสอบด้านเครื่องกล                                                                        

*แนวข้อสอบด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล                                          

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การยางแห่งประเทศไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top