หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 102 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1097
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี65 (TBC)
ISBN .: -

พิมพ์เมื่อ :   พฤศจิกายน 2565

จำนวนหน้า : 268 หน้า

รูปแบบ   :     รูปเล่ม เย็บแม๊ก ปกใส 

สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ

*พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561                                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561                                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562 

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              

*หลักวิชาการวิทยาศาสตร์                                                                                         

*ความรู้พื้นฐานทางเคมี                                                                                             

*ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา                                                                                          

*ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์                                                                                              

*การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ               

*ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                

*ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าในการทำการวิจัยเบื้องต้น                                                             

*แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางเคมี                                                                              

*แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา                                                                         

*แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์                                                                           

*แนวข้อสอบรวมนักวิทยาศาสตร์                                                                                

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                     

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                          

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมทรัพยากรน้ำ

Close หน้าต่างนี้
Go Top