หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมการข้าว ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 286 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1110
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมการข้าว ปี 65 (TBC)

ISBN :  ---
พิมพ์ปี :  พฤศจิกายน  2564
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ : ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ
♥ *ความรู้เกี่ยวกับกรมการข้าว                                                                                         

♥ *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

♥ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

♥ *ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือกลโรงงานพื้นฐาน                                                                       

♥ *การใช้ การควบคุมและการบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตร

♥ *รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร                                                                                         

♥ *เครื่องยนต์ต้นกำลังทางการเกษตร                                                                                 

♥ *ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่าง                                                                                         

♥ *การดูแล จัดเก็บบำรุงรักษาเครื่องมือช่างอย่างถูกวิธีและการใช้งาน                                              

♥ *เครื่องมือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร                                                                           

♥ *การติดตั้ง ใช้งาน บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำทางการเกษตร                                               

♥ *ความรู้เกี่ยวกับการซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ                                                

♥ *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเบื้องต้น                                                                                  

♥ *แนวข้อสอบด้านซ่อมบำรุง                                                                                      

♥ *แนวข้อสอบความรู้ด้านไฟฟ้า                                                                             

♥ *แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                       

♥ *แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                      

♥ *แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                     

♥ *แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล ชุดที่ 4.                                                                    

♥ *แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล ชุดที่ 5.                                                                        

♥ *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการข้าว

Close หน้าต่างนี้
Go Top