หมวดสินค้าหลัก

ิิิคู่มือเตรียมสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (TBC)

ผู้เข้าชม 114 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1111
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (TBC)

ISBN :  978-616-46331-7-9
พิมพ์ปี :  พฤศจิกายน  2562
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ : ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ
♥ *พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550

♥ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550

 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

♥ *แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ

♥ *การวิเคราะห์ และการจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับงานสันทนาการ

♥ *การจัดทำโครงการ

♥ *ความรู้เกี่ยวกับนันทนาการ ผู้นำนันทนาการ และกิจกรรมนันทนาการ

♥ *นันทนาการเพื่อสุขภาพ

♥ *การจัดกิจกรรมนันทนาการ

♥ *กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุและการออกกำลังกาย

♥ *ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษ

♥ *ความรู้เกี่ยวกับแหล่งนันทนาการ

♥ *การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ

♥ *การส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ

♥ *แนวข้อสอบด้านการวิเคราะห์ จัดทำแผนปฏิบัติงาน และการจัดทำโครงการ ชุดที่ 1.

♥ *แนวข้อสอบด้านการวิเคราะห์ จัดทำแผนปฏิบัติงาน และการจัดทำโครงการ ชุดที่ 2.

♥ *แนวข้อสอบ กิจกรรมด้านพลศึกษา

♥ *แนวข้อสอบ นักสันทนาการ

♥ *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top