หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ  เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (TBC)

ผู้เข้าชม 117 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1112
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ  เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (TBC)

ISBN :  978-616-46362-3-1
พิมพ์ปี :  พฤศจิกายน  2564
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ : ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ
♥ *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

♥ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                           

♥ *พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                                          

♥ *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                     

♥ *พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562                            

♥ *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562       

♥ *พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม      

♥ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                      

♥ *พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                   

♥ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                       

♥ *พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560                                                                

♥ *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560                                             

♥ *พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542                                                                                 

♥ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                     

♥ *การจัดระเบียบของตลาดสด                                                                                          

♥ *การจัดระเบียบ หาบเร่แผงลอย จุดผ่อนผัน จุดทบทวนจุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาดเด็ดขาด


จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top