หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมุล กรมการพัฒนาชุมชน (TBC)

ผู้เข้าชม 91 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1122
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมุล กรมการพัฒนาชุมชน (TBC)
ISBN :  978-616-46700-0-4
พิมพ์ปี : ปี2561
จำนวนหน้า : 250 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ 

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์  พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง

*ความหมายของการพัฒนาชุมชน  วิธีการพัฒนาชุมชน

*บทบาทหน้าที่ ภารกิจของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

*พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพ.ศ. 2558                                                                                         

     –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพ.ศ. 2558  

* ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพ.ศ. 2559

*การดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2548

      –   เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 1

      –   เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 2

      –   เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 3

      –   เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 4

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

      –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

      –  เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

      –  เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

      –  เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.

      –  เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไปและสถานการณ์ปัจจุบัน

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการพัฒนาชุมชน

Close หน้าต่างนี้
Go Top