หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง พนักงานบัญชี สถานธนานุบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปเนื้อหาและข้อสอบ (GB)

ผู้เข้าชม 98 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB044
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง พนักงานบัญชี สถานธนานุบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปเนื้อหาและข้อสอบ (GB)
ISBN : --
พิมพ์ปี :  พฤศจิกายน  2562
จำนวนหน้า : 234 หน้า
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
หลักสูตร
>> ความรู้เกียวกับการบัญชี ให้ทดสอบวามรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป
>> ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ให้ทดสอบความรู้ความสามารถ
     เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบัญชีโดยมีเนื้อหาวิชา ดังนี้
     - พ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     - กฏหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
สารบัญ
♥ ปะวัติความเป็นมาของกิจการสถานธนานุบาล
♥ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
♥ แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม
♥ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับด้านการงบประมาณ
   ด้านการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่น
♥ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน ชุดที่ 1
♥ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน ชุดที่ 2
♥ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน ชุดที่ 3
♥ แนวข้อสอบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
 
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top