หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี65  (TBC)

ผู้เข้าชม 126 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1142
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี65  (TBC)

ISBN : 978-616-46324-5-5
พิมพ์ปี :     ธันวาคม 2562
จำนวนหน้า : 274  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก

สารบัญ 

**ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  ค่านิยม โครงสร้าง                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก และเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561

*พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559

*ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น                                                                               

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

*อาชญาวิทยาเด็กและวัยรุ่นที่กระผิด                                                                                 

*สิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่างๆ

*จิตวิทยาองค์การ

*การบริหารงานบุคคล

*การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

*เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Close หน้าต่างนี้
Go Top