หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมศุลกากร ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 276 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1143
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมศุลกากร ปี65  (TBC)

ISBN : --
พิมพ์ปี :     ธันวาคม 2565
จำนวนหน้า : 274  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก

สารบัญ 

**ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                                         

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                         

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                      

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    

*ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านพัสดุ                                                                              

*ความรู้ด้านการจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                         

*จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                          

*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                  

*การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                      

*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                          

*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                         

*ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาจของข้าราชการกรมศุลกากร                                                  

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                          

*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                     

*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                          

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                             

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์            

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top