หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (บุคคลภายใน) กทม. / กรุงเทพมหานคร (TBC)

ผู้เข้าชม 125 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1154
  • ราคาพิเศษ : 276 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (บุคคลภายใน) กทม. / กรุงเทพมหานคร (TBC)

ISBN :  BB-252

พิมพ์ปี :    ธันวาคม 2565 

จำนวนหน้า : 272  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก

สารบัญ 

**พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457                                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่12 พ.ศ. 2552   

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550

*พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2597                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562

*ความรู้ด้านงานสำรวจ การเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ                                                      

*งานวงรอบ การตรวจสอบและปรับแก้วงรอบ                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับงานระดับ                                                                                              

*งานคำนวณและเขียนแผนที่                                                                                          

*ความรู้ด้านการทำแผนที่ การทำข้อมูลด้านแผนที่  แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ                                 

*การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ                                                                                 

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ด้วยดาวเทียม GNSS                                                      

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS                                                          

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในงานเขียนแผนที่โปรแกรม Autocad              

*การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจ                                                                                  

*แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ ชุดที่ 1.                                                                             

*แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ ชุดที่ 2.                                                                          

*แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ ชุดที่ 3.  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top