หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (บุคคลภายใน) กทม. / กรุงเทพมหานคร (TBC)

ผู้เข้าชม 155 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1155
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (บุคคลภายใน) กทม. / กรุงเทพมหานคร (TBC)

ISBN :  BB-251

พิมพ์ปี :    ธันวาคม 2565 

จำนวนหน้า : 281  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว 

สารบัญ 

**พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2558              

*พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562                                                                

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

*งานช่างสำรวจ                                                                                                       

*งานช่างเขียนแบบ ออกแบบ และการกำหนดรายการประกอบแบบก่อสร้าง                                    

*งานถอดแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้าง                                                                        

*การควบคุมการก่อสร้าง งานปรับปรุงและซ่อมแซม                                                                

*การวางแผนงานโครงการก่อสร้าง                                                                                    

*การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการเอกชน หรือประชาชนทั่วไป              

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการออกแบบ                                                                         

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                           

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                                 

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการสำรวจ                                                                             

*แนวข้อสอบ ช่างโยธา ชุดที่ 1.                                                                                 

*แนวข้อสอบ ช่างโยธา ชุดที่ 2. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top