หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (TBC)

ผู้เข้าชม 259 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1160
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (TBC)
ISBN :   978-616-46322-1-9 
พิมพ์ปี :   ปี 2562 
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มเย็บแม็กปกใส
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

*พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

*พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550

*พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพพ.ศ. 2511

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550

*การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคม

*สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

*การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม

*การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

       

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Close หน้าต่างนี้
Go Top