หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (TBC)

ผู้เข้าชม 378 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1161
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (TBC)
ISBN :   978-616-46304-9-9
พิมพ์ปี :   ปี 2561
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ

ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์

*งานพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม

*แนวคิดการพัฒนาสังคม

*สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

*พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2550

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

*พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

*พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานพ.ศ. 2559

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทานพ.ศ. 2559

*พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Close หน้าต่างนี้
Go Top