หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมบังคับคดี เจาะข้อสอบจากสนามจริง (CA)

ผู้เข้าชม 245 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CA041
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมบังคับคดี เจาะข้อสอบจากสนามจริง (CA) (CA)
ISBN :   ---  
พิมพ์ :  ธันวาคม  2564
จำนวนหน้า : 233 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก แบบชีท
 
*** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น Χ ไม่มีบริการ Χ ไฟล์ PDF E-BOOK ***
 
หลักสูตรการสอบ
Δ  ความรู้ความสามารถทั่วไป
    พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
    พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการพลเรือน พ.ศ.2551
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
Δ  ความรู้เฉพางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
     กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
     กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
     กฎหมายลักษณะพยาน
     กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
สารบัญ
>> ประวัติกรมบังคับคดี
>> พันธกิจ หรือ หน้าที่ตามกฎหมาย
>> วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
>> หน้าที่ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
>> การยึดทรัพย์
>> การบังคับคดีล้มละลาย
>> ประเภทของการบังคับคดีล้มละลาย
>> แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบังคับคดี
>> แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
>> แนวข้อสอบ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี
>> แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักานราชการ พ.ศ. 2547
>> แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
>> แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
>> แนวข้อสอบ ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
>> แนวข้อสอบ ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
>> แนวข้อสอบ กฏหมายลักษณะพยาน (ตาม ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
>> แนวข้อสอบ กฏหมายล้มละลายและการพิทักษ์ทรัพย์
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมบังคับคดี

Close หน้าต่างนี้
Go Top