หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบคัดเลือก สอบเข้า ป.1 โรงเรียนในเครือสาธิต

ผู้เข้าชม 509 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : PB001
  • ราคาพิเศษ : 110 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบคัดเลือก สอบเข้า ป.1 โรงเรียนในเครือสาธิต
ISBN :  978-974-+432-878-6
พิมพ์ :  ธันวาคม  2562
จำนวนหน้า : 224 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม หนังสือเข้าเลม สันกาว
 
*** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น Χ ไม่มีบริการ Χ ไฟล์ PDF E-BOOK ***
 
Δ  สำหรับเตรียมความพร้อมและทดสอบความสามารถก่อนสอบคัดเลือก
    เข้าโรงเรียนในเครือสาธิตและโรงเรียนเอกชนชั้นนำ
Δ  ใช้เป็นแนวข้อสอบเชาว์.... โรงเรียนในเครือคาทอลิค
 
สารบัญ
>> แบบฝึกทักษะ ภาพที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
>> แบบฝึกทักษะ ภาพที่มีจำนวนมากที่สุด
>> แบบฝึกทักษะ คำตอบที่ถูกต้อง
>> แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
>> แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
>> แบบฝึกทักษะ เชาว์ปัญญา
>> แบบฝึกทบทวน ทักษะการฟังเสียงพยัญชนะต้นเดียวกับภาพแรก
>> แบบฝึกทบทวน ทักษะการฟังเสียงสระเดียวกับภาพแรก.
>> แบบฝึกทบทวน ทักษะการฟังภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับคำที่อ่าน
>> แบบฝึกทบทวน ทักษะการฟังจับใจความ
     วันสำคัญ
     เรื่องทักษะกระบวนการคิดต่อเนื่องเชื่อมโยง
     เรื่องทักษะการแยกประเภทสิ่งต่างๆ
     ฝึกทักษะ ข้อที่ถูกต้อง
     เรื่องทิศทางและแผนที่
     เรื่องจับคู่ภาพ 
>>ติวลูกเตรียมสอบ ชุดพัฒนาความคิด ชุดที่ 1 – 12.
แนวข้อสอบคัดเลือกเข้า ป.1 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบคัดเลือกเข้า ป.1 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบคัดเลือกเข้า ป.1 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบคัดเลือกเข้า ป.1 ชุดที่ 4
แนวข้อสอบคัดเลือกเข้า ป.1 ชุดที่ 5
เฉลย...................................................................................................................
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด เตรียมสอบ ป.1 ป.2 ป.3

Close หน้าต่างนี้
Go Top