หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมความพร้อมและสอบเข้า ป.1 (ภูมิบัณฑิต)

ผู้เข้าชม 339 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : PB002
  • ราคาพิเศษ : 109 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมความพร้อมและสอบเข้า ป.1 (ภูมิบัณฑิต)
ISBN : 978-974-432-637-9
พิมพ์ :  ธันวาคม  2562
จำนวนหน้า : 178 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม หนังสือเข้าเลม สันกาว
 
*** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น Χ ไม่มีบริการ Χ ไฟล์ PDF E-BOOK ***
 
Δ  แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
    และการแยกแยะ
Δ  แบบฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน และเรียนรู้สิ่งรอบตัว
Δ  แบบฝึกวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
Δ  เฉลยครบทุกข้อท้ายเล่ม
 
สำหรับสอบเข้า ป.1
>> ความรู้รอบตัว คิดวิเคราะห์ แยกแยะ
>> สิ่งรอบๆตัว ลำดับเหตุการณ์ จับคู่ถูกต้อง
>> วิชาการ คณิตศาสตร์ น้ำหนัก ขนาด
      ภาษาไทย ความรู้รอบตัว ภาษาอังกฤษ ทักษะเรขาคณิต
อ.โกสินทร์ เชื้อประโรง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด เตรียมสอบ ป.1 ป.2 ป.3

Close หน้าต่างนี้
Go Top