หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ สนง. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 70 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1164
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ สนง. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปี 65 (TBC)
ISBN :   BB-254
พิมพ์ปี :  มกราคม 2566
จำนวนหน้า : 303 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม เข้าเล่มสันกาว
 

สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)                                                 

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560                

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                    

*พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2560 

 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการส่งเสริมการลงทุนพร้อมเฉลยอธิบาย

*แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                           

*แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.        

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

Close หน้าต่างนี้
Go Top