หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (TBC)

ผู้เข้าชม 364 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1169
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 66 (TBC)
ISBN :   -- 
พิมพ์ปี :  มกราคม 2566
จำนวนหน้า : 282 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก 
 

สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                         

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                                  

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*การประชาสัมพันธ์                                                                                                     

*การประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                                                    

*การเขียนข่าวและรายงานข่าว                                                                                        

*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          

*การจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์                                                                               

*กลวิธีการประชาสัมพันธ์                                                                                          

*ความรู้ด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล                                                                     

*การออกแบบนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์                                                                    

*การสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์                                                                                    

*การเขียนข่าว บทความ การเขียนสคริปต์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                   

*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                           

*การสื่อสารในภาวะวิกฤต                                                                                            

*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                   

*แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                    

*แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                      

*แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                       

*แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                     

*แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.                                                                     

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์           

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข

Close หน้าต่างนี้
Go Top